O nama

Lučka uprava SDŽ osnovana je 01.03.1999. godine radi upravljanja, izgradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet županijskog i lokalnog značaja.

Djelatnosti Lučke uprave SDŽ:

  • briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje,
  • gradnja i održavanje lučke podgradnje, koja se financira iz proračuna osnivača lučke uprave,
  • stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja ( lučke podgradnje i nadgradnje ),
  • osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko - tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe,
  • osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata,
  • usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području,
  • donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone,
  • obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom.

Luke pod nadležnošću LU SDŽ

Luke I. KATEGORIJA
II. KATEGORIJA
III: KATEGORIJA
1. Bol Baška Voda Arbanija
2. Hvar Bobovišće Drvenik
3. Komiža Brela-Soline Drvenik Mali
4. Makarska Gradac Drvenik Veli
5.
Stari Grad
Jelsa Igrane
6. Trogir Marina Kaštel Lukšić
7. Vis Maslinica Kaštel Kambelovac
8. Milna Kaštel Gomilica
9.
Omiš Kaštel Stari
10.
Povlja Kaštel Sućurac
11.
Pučišća Krilo Jesenice
12.
Splitska Mimice
13.
Stomorska Mirca
14.
Sumartin Nečujam
15.
Supetar Podgora
16.
Vrboska Pisak
17.
Postira Seget Donji
18.
Rogač Slatine
19. Stobreč Sutivan
20. Vinišće
21. Vira
22. Vranjic
23. Zaostrog
24. Živogošće
25.
26.