postupci nabave


ČLANAK 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI - SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA


Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi iz razloga utvrđenih u članku 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11;83/13;143/13 i 13/14”).


Datum objave Kratki opis - predmet nabave Postupak
9.1.2018

NAPLATA LUČKIH PRISTOJBI U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI- PRIOBALJE


rok za dostavu: 26.01.2018. do 12:00 h
Vidi postupak
9.1.2018.

Naplata lučkih pristojbi otok Brač – luke Supetar, Bobovišća, Bol, Milna, Postira, Povlja, Pučišća, Splitska, Sumartin, Sutivan i Mirca


rok za dostavu: 26.01.2018. do 10:00 h
Vidi postupak
9.1.2018.

Naplata lučkih pristojbi otok Vis luke Vis i Komiža


rok za dostavu: 26.01.2018. do 9:00 h
Vidi postupak
9.1.2018

NAPLATA LUČKIH PRISTOJBI U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI – OTOK HVAR


rok za dostavu: 26.01.2018. do 13:00 h
Vidi postupak
9.1.2018.

Naplata lučkih pristojbi –otok Šolta - luke Rogač, Nečujam, Maslinica i Stomorska


rok za dostavu: 26.01.2018. do 11:00h
Vidi postupak
9.1.2018.

Društvene i druge posebne usluge - sektorska nabava - poziv


rok za dostavu:
Vidi postupak
23.11.2017

Obavijest o nadmetanju - sektorska nabava za postupak Uređenje i sanacija glavnog lukobrana u luci Sutivan, o. Brač

Obavijest o nadmetanju
rok za dostavu: 18.12.2017
Vidi postupak
13.11.2017.

Vođenje i upravljanje lukama u Splitsko-dalmatinskoj županiji otok Vis – luke: Vis i Komiža

Obavijest o nadmetanju - sektorska nabava - PONIŠTEN
rok za dostavu: 11.12.2017 do 11:00 sati.
Vidi postupak
13.11.2017.

Vođenje i upravljanje lukama u Splitsko-dalmatinskoj županiji otok Hvar – luke: Stari Grad, Hvar, Vira, Vrboska, Jelsa i Sućuraj

Obavijest o nadmetanju - sektorska nabava - PONIŠTEN
rok za dostavu: 11.12.2017 do 10:00 sati.
Vidi postupak
13.11.2017.

Vođenje i upravljanje lukama u Splitsko-dalmatinskoj županiji –Priobalje

Obavijest o nadmetanju - sektorska nabava - PONIŠTEN
rok za dostavu: 11.12.2017 do 12:00 sati.
Vidi postupak