postupci nabave


ČLANAK 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI - SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA


Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi iz razloga utvrđenih u članku 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11;83/13;143/13 i 13/14”).


Sanacija dijela obalnih zidova luke Splitska, o. Brač

Broj nabave: 2017/S 0F5-0005784
Datum objave: 29.3.2017
Rok za dostavu ponuda: 19.4.2017 u 11
Rok za dostavu upita
Status nabave: postupci u tijeku
Postupak: Obavijest o nadmetanju - sektorska nabava

 https://eojn.nn.hr. - više