postupci nabave


ČLANAK 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI - SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA


Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi iz razloga utvrđenih u članku 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11;83/13;143/13 i 13/14”).


IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU I UREĐENJE LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET KAŠTEL STARI - 1. i 2. Faza izgradnje

Broj nabave: 2017/S 0F5-0012240
Datum objave: 20.6.2017
Rok za dostavu ponuda: 11.7.2017 u 10:00
Rok za dostavu upita
Status nabave: postupci u tijeku
Postupak: Poziv na nadmetanje- sektorska nabava - PONIŠTEN

Poštovani(a),

Naručitelj: LUČKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
je objavio "Obavijest o nadmetanju - sektorska nabava"
za postupak: Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i uređenje luke otvorene za javni promet Kaštel Stari - 1. i 2. faza izgradnje,
broj objave: 2017/S 0F5-0012240.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1148985

Kopiju ove poruke možete pronaći na web adresi: https://eojn.nn.hr. Nakon prijave, u izborniku Ulazna pošta odaberite Moj sandučić.

Imate li dodatnih pitanja, obratite se Službi za korisnike.

POSTUPAK JE PONIŠTEN