postupci nabave


ČLANAK 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI - SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA


Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi iz razloga utvrđenih u članku 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11;83/13;143/13 i 13/14”).


Vođenje i upravljanje lukama u Splitsko-dalmatinskoj županiji –otok Šolta - luke: Rogač, Nečujam, Maslinica i Stomorska

Broj nabave: 2017/S 0F5-0023318
Datum objave: 10.11.2017.
Rok za dostavu ponuda: 30.11.2017. do 11:00 sati
Rok za dostavu upita
Status nabave: postupci u tijeku
Postupak: PONIŠTEN

Naručitelj: LUČKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
je objavio "Obavijest o nadmetanju - sektorska nabava"
za postupak: Opis predmeta nabave: Vođenje i upravljanje lukama u Splitsko-dalmatinskoj županiji –otok Šolta - luke: Rogač, Nečujam, Maslinica i Stomorska.,
broj objave: 2017/S 0F5-0023318.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1336784

NAPOMENE:
1.REGISTRACIJA PRAVNIH OSOBA: 

2.POSTUPAK PREUZIMANJA I PREDAJE PONUDA: 

POSTUPAK JE PONIŠTEN