postupci nabave


ČLANAK 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI - SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA


Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi iz razloga utvrđenih u članku 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11;83/13;143/13 i 13/14”).


Sklopljeni ugovori

Datum objave Kratki opis - predmet nabave Postupak

Odluka o odabiru obavljanja usluge Nabave, ugradnje i održavanja lučke opreme po lukama (E BN 4/15)

Bagatelni postupci
rok za dostavu:
Vidi postupak

Odluka o odabiru obavljanja usluge stručnog nadzora nad radovima uređenja dijela obale Priko-Stari Grad, otok Hvar

Bagatelni postupci
rok za dostavu:
Vidi postupak