postupci nabave


ČLANAK 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI - SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA


Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi iz razloga utvrđenih u članku 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11;83/13;143/13 i 13/14”).


Poništeni postupci

Datum objave Kratki opis - predmet nabave Postupak

IZGRADNJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET TROGIR-SOLINE I A FAZA

Poništen postupak
rok za dostavu:
Vidi postupak
16.03.2015.

IZGRADNJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET TROGIR –SOLINE I. A FAZ

Odluka o odabiru
rok za dostavu: 07.04.2015.
Vidi postupak

Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju ili ispravku (poništenje)

Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju ili ispravku (poništenje)
rok za dostavu:
Vidi postupak

Natječaj za Luku Milna 2015. godine

Poništenje postupka
rok za dostavu:
Vidi postupak
27.1.2015

Izrada studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi za luku Drvenik

Poništeni postupak
rok za dostavu: 17.2.2015 10:00
Vidi postupak