postupci nabave


ČLANAK 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI - SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA


Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi iz razloga utvrđenih u članku 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11;83/13;143/13 i 13/14”).


Arhiva

Datum objave Kratki opis - predmet nabave Postupak
12.11.2013

Usluge pružanja pravnog savjetovanja i zastupanja

Usluge iz dodatka II.B/II (obrana i sigurnost)
rok za dostavu:
Vidi postupak
15.10.2013

Sanacija gata trajektnog pristana Borak- Drvenik Mali (betonski radovi)

Pregovarački postupak bez prethodne objave
rok za dostavu:
Vidi postupak
3.9.2013

Rekonstrukcija i dogradnja obale u luci Milna, o. Brač- II. faza

Otvoreni postupak
rok za dostavu: 24.9.2013 12:00
Vidi postupak
12.7.2013

Naknadni radovi na Izgradnji lukobrana u luci Makarska- I. faza

Pregovarački postupak bez prethodne objave
rok za dostavu: -
Vidi postupak
11.7.2013

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju luke otvorene za javni promet Trogir - Soline - Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju ili ispravku

Otvoreni postupak
rok za dostavu: 24.7.2013 13:00
Vidi postupak
11.7.2013

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju luke otvorene za javni promet Trogir - Soline

Otvoreni postupak
rok za dostavu: 24.7.2013 13:00
Vidi postupak
4.7.2013

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju luke otvorene za javni promet Trogir - Soline

Otvoreni postupak
rok za dostavu: 24.7.2013 13:00
Vidi postupak
27.6.2013

Naknadni radovi Sanacije dijela obalnog zida u luci Pučišća, o. Brač

Pregovarački postupak bez prethodne objave
rok za dostavu:
Vidi postupak
13.6.2013

Nabava pozemnog kontejnera za komunalni otpad u luci Pučišća, o. Brač

Otvoreni postupak
rok za dostavu: 29.5.2013 12:00
Vidi postupak
10.5.2013

Nabava pozemnog kontejnera za komunalni otpad u luci Pučišća, o. Brač

Otvoreni postupak
rok za dostavu: 29.5.2013 12:00
Vidi postupak