postupci nabave


ČLANAK 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI - SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA


Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi iz razloga utvrđenih u članku 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11;83/13;143/13 i 13/14”).


Datum objave Kratki opis - predmet nabave Postupak
15.11.2017

POZIV NA SAVJETOVANJE ZA UREĐENJE I SANACIJU GLAVNOG LUKOBRANA U LUCI SUTIVAN, O. BRAČ


rok za dostavu: 20.11.2017.
Vidi postupak

Javna nabava usluga Upravljanje i vođenje luka u Splitsko-dalmatinskoj županiji za PRIOBALJE, OTOK ŠOLTU, OTOK BRAČ, OTOK HVAR I OTOK VIS


rok za dostavu:
Vidi postupak
08.06.2017.

Poziv na prethodno savjetovanje za izradu dokumentacije za luku Kaštel Stari


rok za dostavu:
Vidi postupak

Sanacija djela obalnih zidova u luci Splitska


rok za dostavu:
Vidi postupak